Xâu con giống

 • Mã số: 311
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa, nhiều màu. Gồm 40 chi tiết hình các con vật và 1 dây dùng để xâu.

 • Xem chi tiết...

  Thước đo móc xích (tháo lắp vòng)

 • Mã số: 361
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa nhiều màu. Gồm các vòng tròn không liền có thể móc nối với nhau. 

  Đường kính: 35mm

 • Xem chi tiết...

  Bộ ghép nút

 • Mã số: 331
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa nhiều màu. Gồm 164 chi tiết có thể lắp ráp đa chiều Được dựng trong túi xách nhựa.

 • Xem chi tiết...

  Ghép hình hoa

 • Mã số: 322-323
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Có 2 loại 135 chi tiết và 215 chi tiết. Các chi tiết có thể ghép với nhau đa chiều. 

  Đường kính 55mm/ 1 chi tiết.

 • Xem chi tiết...

  Bộ xếp hình xây dựng 44ct (hộp gỗ)

 • Mã số: 232
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 44 chi tiết nhiều màu đựng trong hộp gỗ. Chi tiết có nhiều hình dạng khác nhau: chữ nhật, trụ tròn, tam giác, vuông,...

 • Xem chi tiết...

  Khối vuông

 • Mã số: 222
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 20 khối, 4 màu. 

  Kích thước: 40x40x40mm

 • Xem chi tiết...

  Khối trụ tròn

 • Mã số: 224
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 20 khối, 4 màu. Đường kính 40mm/1 khối.

 • Xem chi tiết...

  Khối chữ nhật

 • Mã số: 221
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 20 khối, 4 màu. 

  Kích thước: 80x40x20mm/1 khối

 • Xem chi tiết...