Song loan

 • Mã số: 454
 • Giá: Liên hệ
 • Xem chi tiết...

  Phách gõ tre

 • Mã số: 453
 • Giá: Liên hệ
 • Gồm 2 thanh bằng tre sơn bóng, được dán decal hoa văn.

 • Xem chi tiết...

  Phách gỗ

 • Mã số: 451
 • Giá: Liên hệ
 • Gồm 2 thanh bằng gỗ, sơn bóng, nhiều màu. 

 • Xem chi tiết...

  Mõ bo đầu gỗ

 • Mã số: 452
 • Giá: Liên hệ
 • Xem chi tiết...

  Phách gõ dừa

 • Mã số: 457
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng gáo dừa sơn bóng, có hoa văn.

 • Xem chi tiết...

  Xắc Xô

 • Mã số: 441-442
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Có 2 mặt khác màu. Bên trong có các tấm thép lá mạ. 

  Kích thước: Lớn: 180 mm

                  Nhỏ: 120 mm

 • Xem chi tiết...

  Trống con

 • Mã số: 432
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Mặt trống bọc da. Thân trống dán decal nhiều màu. có quai cầm và dùi gõ. 

  Đường kính: 150 mm

 • Xem chi tiết...

  Trống cơm

 • Mã số: 431
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. 2 đầu trống được dán decal hoa văn. 

  Kích thước: 100x270 mm 

 • Xem chi tiết...
  Xem trang